U bent hier: Home > CIB Diensten > Projecten > Aanmelden project

Aanmeldformulier

Innovatie Prestatie Contract met CIB in 2013

Door het CIB is het initiatief genomen om te komen tot een IPC-collectief vanuit de bouwkolom rond het thema Healing Environment als integrale opgave van de bouw-kolom, waarmee een relatie wordt gelegd met de topsector Life Sciences en Health.

Indien de IPC-aanvrage in de nieuwe tender wordt gehonoreerd, ontvangen de daaraan deelnemende bedrijven een subsidiebedrag van maximaal 25.000,00. Deze subsidie is te zien als een extra impuls aan de innovatie-inzet van uw bedrijf en de samenwerking met andere marktpartijen en kennisinstellingen.

Ondernemers kunnen via een penvoerder (CIB) subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een individueel en collectief innovatie project. De aanvraag wordt gedaan voor een cluster van 10-20 MKB-ondernemers, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn, over een periode van maximaal twee jaar waarin gewerkt wordt aan collectieve- en aan 'eigen' innovaties. Ze worden hierbij begeleid door het CIB.


Maak uw keuze:


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en begrepen

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB