U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Consument vindt zonnepaneel meest energiebesparend systeem

Zonnepanelen worden door woningeigenaren beschouwd als het meest energiezuinige systeem. Dit en meer blijkt uit de BouwKennis Renovatie Monitordie binnenkort verschijnt. Het is in dit licht wrang dat minister Verhagen (EZ) onlangs liet weten dat in de nieuwe SDE+ geen ruimte meer is voor subsidie op kleine zonnepanelen.

De aandacht voor energiebesparing groeit nog altijd. Huishoudens hebben inmiddels een ruime keuze aan milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen. Voor toeleveranciers en uitvoerende partijen is inzicht in het beeld dat consumenten hebben van een maatregel belangrijk. Het verwachte effect van een maatregel bepaalt voor een belangrijk deel of deze wordt toegepast.

Bouwkundige oplossingen
Om te achterhalen hoe woningbezitters denken over energiebesparende maatregelen, is hen gevraagd met welke bouwtechnische maatregel zij denken de meeste energie te kunnen besparen. Eenderde van de consumenten noemt dubbel glas. Gemiddeld 14% noemt muurisolatie, terwijl 13% kiest voor dakisolatie. Vooral in oude(re) huizen valt vaak nog veel winst te behalen met isolatie.Consument vindt zonnepaneel meest energiebesparend systeem

Energiebesparende systemen
Woningeigenaren is ook gevraagd met welke energiebesparende systemen zij denken het meeste energie te kunnen besparen. Bijna vier op de tien noemt zonnepanelen. Dit komt waarschijnlijk doordat de voordelen hiervan inmiddels welbekend zijn. Ruim een kwart van de consumenten denkt met een hoogrendementsketel de meeste energie te kunnen besparen. Betonkernactivering en hybride ventilatie worden het minst genoemd. Dit kan komen door de onbekendheid hiervan. Betonkernactivering gaat bovendien gepaard met een ingrijpende verbouwing.

Wrange beslissing SDE+
Consumenten beschouwen dubbel glas overduidelijk als beste bouwkundige manier om energie te besparen. Zonnepanelen worden het vaakst genoemd onder energiebesparende systemen. Deze producten hebben dus op het gebied van energiebesparing het beste imago.

Vooral voor laatstgenoemde liggen er grote mogelijkheden. Waar dubbel glas al veelvuldig wordt toegepast, wachten nog vele daken op zonnepanelen. Het is in dit licht wrang dat minister Verhagen (EZ) onlangs liet weten dat in de nieuwe SDE+ geen ruimte meer is voor subsidie op kleine zonnepanelen. In 2010 was hiervoor nog een budget van € 69 miljoen beschikbaar. Evenals voorgaande jaren bleek dit toen bij lange na niet dekkend voor het aantal aanvragen.

Verhagen steekt nu een serieuze spaak in dit wiel door kleine zonnepanelen uit de SDE+ te halen. De argumenten hiervoor stemmen somber. Deze groep wordt namelijk afgeschaft om de ambtenarenkosten terug te dringen. De subsidiëring van kleinschalige zonnepanelen zou een enorm arbeidsintensieve klus zijn, met aan de opbrengstkant maar relatief weinig duurzame megawatten.

Het ontbreken van deze subsidie maakt het wellicht lastiger, maar doet niets af aan de kansen die zonnepanelen bieden. Dit wordt bovendien versterkt door het opschuiven van de grid-parity. Het moment waarop zonne-energie zonder subsidies net zo duur is als netstroom, komt namelijk steeds dichterbij. Europese consumentenprijzen van zonnepanelen van 125 wattpiek en hoger zijn vanaf 2008 tot half 2010 onafgebroken gedaald, terwijl de energieprijzen juist stijgen.

Top of mind
Het imago op het gebied van energiebesparing blijkt per product sterk te verschillen. Producten die vaker genoemd worden als meest energiezuinig zullen hoogstwaarschijnlijk eerder toegepast worden door consumenten. Marktpartijen die zich bezighouden met maatregelen en producten die minder top of mind zijn op het gebied van energiebesparing, doen er daarom goed aan de zuinige eigenschappen sterker te promoten.

Dit is bij jongere technieken natuurlijk vooral een kwestie van tijd. Toch kan ook het helpen duidelijker te communiceren hoeveel energie (en geld) bespaard kan worden met bijvoorbeeld hybride ventilatie. De terugverdientijd is hierbij van groot belang.

BouwKennis Renovatie Monitor
De BouwKennis Renovatie Monitor brengt de dynamische renovatiesector volledig in beeld. Het rapport geeft onder meer inzicht in de klusintenties van de woningbezitter, beschrijft welke klussen er uitgevoerd worden en vertelt hoe particulieren met een eigen woning beslissen waar en welke producten er gekocht worden. Met de Renovatie Monitor hebben bedrijven kortom een ideale blauwdruk voor hun beleid op de renovatiemarkt in handen.

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB