U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Opdrachtgever grootste sta-in-de-weg bij duurzaamheid
Duurzaamheid wint steeds meer terrein binnen de bouw. Bij 85% van de marktpartijen speelde duurzaamheid een rol tijdens het laatste project. Er zijn echter nog altijd partijen die de toepassing van duurzaamheid in het bouwproces tegenwerken. Als belemmerende marktpartij wordt voornamelijk gewezen naar de opdrachtgever. Dit blijkt uit onderzoek voor de BouwKennis Duurzaamheid & Energie Monitor, die binnenkort verschijnt.

De aandacht voor energiebesparing neemt in zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw grote vormen aan. Veel bedrijven in de bouw grijpen de kansen die dit biedt met beide handen aan en voeren plannen uit met aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing.

Grote rol duurzaamheid
De groeiende aandacht voor duurzaamheid is terug te zien in de praktijk. Duurzaamheid speelde in totaal bij 85% van de marktpartijen een rol bij het laatste project. Voor 36% speelde duurzaamheid in hoge mate mee. Bij 28% is dit in beperkte mate en bij 21% in enige mate. Duurzaamheid speelt vooral een rol bij projectontwikkelaars. Van hen zegt 59% dat duurzaamheid in hoge mate een rol speelde tijdens het laatste project. Ook bij woningcorporaties komt dit relatief vaak voor (52%). Bij E-­installateurs speelde duurzaamheid het minst vaak een rol.

Opdrachtgever sta-in-de-weg
Het toepassen van duurzaamheid gaat niet altijd zonder slag of stoot. Volgens een kwart van de marktpartijen werken voornamelijk opdrachtgevers dit vaak tegen. Vooral installateurs zien opdrachtgevers vaak als een belemmering.

Volgens 8% van de marktpartijen belemmeren aannemers B&U vaak de toepassing van duurzaamheid. Daarnaast wijst 5% de gemeente en overheid aan als boosdoener. Gemiddeld 13% ziet geen enkele partij die duurzaamheid in de weg staat. Eén op de tien noemt 'anders'. Hieronder vallen met name financiers en eindgebruikers.

Hand in eigen boezem
Voor veel partijen die wijzen naar de opdrachtgever, geldt overigens dat ze ook zelf regelmatig deze rol spelen. Het percentage partijen dat zichzelf aanwijst als schuldige is gemiddeld echter slechts 3%. Bij partijen die relatief vaker optreden als opdrachtgever (projectontwikkelaars en corporaties) komt dit wel vaker voor dan gemiddeld.

Kennis
Duurzaamheid ontwikkelt zich van unique selling point tot licence to deliver. Desondanks blijkt dat de toepassing van duurzaamheid nog vaak wordt tegengewerkt. Dit zou vooral door opdrachtgevers worden gedaan. Dit is een kwalijke zaak. Als de focus op duurzaamheid in het begin van een project al ontbreekt, zal dit in latere fasen van het bouwproces doorwerken. Partijen die werk willen maken van duurzaamheid moeten dit probleem derhalve ondervangen.

In de Nederlandse bouwcultuur is prijs voor opdrachtgevers echter vaak nog leidend. Duurzaamheid vergt echter een extra investering. Daarom zullen opdrachtgevers minder ver gaan in hun ambities dan marktpartijen. De bouw kan dit ondervangen door kennis en informatie over bijvoorbeeld de life cycle cost van duurzame projecten op te doen. Op de langere termijn loont duurzaamheid immers vaak. Door dit aantoonbaar te maken én te communiceren, kan de weerstand van opdrachtgevers worden verkleind.

Regelgeving
Daarnaast is het voor uitvoerende partijen ook belangrijk dat ze eerder in het beslisproces terecht te komen. Vooral voor installateurs en aannemers scheelt het of ze pas achteraf worden ingeschakeld, of al eerder in het proces mogen meepraten. Ook op het gebied van duurzaamheid is het een verbetering als partijen eerder met elkaar om tafel gaan om gezamenlijk tot een creatieve oplossing voor de lange termijn te komen. Dan moet het bouwproces echter wel integraal worden ingestoken en moet er anders worden aanbesteed.

Ook de overheid wordt nog relatief vaak genoemd als een sta-in-de-weg. Dit hangt waarschijnlijk voor een belangrijk deel samen met de regelgeving van de overheid. Hoewel de overheid een belangrijke rol heeft om duurzaamheid te faciliteren, kan ze dit proces ook tegenwerken. Op het gebied van duurzaamheid wordt de overheid namelijk nog vaak verweten een knipperlichtbeleid te voeren. Dit komt innovatie en de toepassing van duurzaamheid niet ten goede.

BouwKennis Duurzaamheid & Energie Monitor
Anno 2010 kan de bouw duurzaamheid en energiebesparing niet meer links laten liggen. Overheden, bedrijven en consumenten eisen steeds vaker groene producten en diensten. Maar wat betekent dit voor bouwondernemingen? Hoe moet duurzaamheid vormgegeven worden in het beleid?

De Duurzaamheid & Energie Monitor van BouwKennis is dé leidraad voor het opstellen van beleidsplannen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzaam bouwen. Dit rapport brengt onder andere in kaart hoe verschillende marktpartijen in de bouwkolom staan tegenover duurzaamheid en energie en wat hiervoor de belangrijkste redenen zijn. De Duurzaamheid & Energie Monitor vertelt bovendien welke partijen uit de markt graag benaderd willen worden met duurzame oplossingen.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. De producten van BouwKennis ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Voor meer informatie over BouwKennis of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief, kijk op www.bouwkennis.nl.

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB