U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Duurzaam bouwen gebaat bij samenwerking en vergroten van kennis

Uit onderzoek is gebleken dat duurzaam bouwen goed van de grond komt door het verbeteren van de communicatie en samenwerking in de bouw.

Voor het slagen van een duurzaam bouwproject is het van belang dat alle partijen van het begin af aan bij het bouwproces betrokken worden. Alleen op deze wijze kunnen duurzame technieken en oplossingen geïntegreerd worden. Dit komt de kwaliteit van het eindresultaat ten goede en vermijdt onnodige kosten en vertraging.

Momenteel is men in de bouw nog erg fragmentarisch bezig. Het is zaak om de krachten te bundelen. Koplopers op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energie hebben behoefte aan cursussen en trainingen op het gebied van duurzaamheid, zodat ervaren medewerkers hun kennis kunnen vergroten. Ook het uitwisselen van ervaringen binnen de bouw is gewenst om meer bekendheid te genereren over wat het oplevert aan onder andere besparing en comfort.

Daarnaast zijn de koplopers van mening dat duurzaamheid geïntegreerd dient te worden als afstudeerrichting in alle bestaande opleidingen. De opleidingen moeten breder worden qua kennis, zodat men leert communiceren en samenwerken met andere disciplines.
Duurzaam bouwen gebaat bij samenwerking en vergroten van kennis
Wethouder Rian van Dam: "Hier ligt een belangrijke taak voor Paviljoen 2030: het stimuleren van samenwerking en het delen van kennis. Paviljoen 2030 weet wat er leeft in de regio en springt daarop in. Zo kun je lid worden van het online platform, http://www.paviljoen2030.nl/ om elkaar te ontmoeten en kennis te halen en te brengen. Inmiddels zijn er al zo'n 200 leden. Ook worden er maandelijkse lunchmeetings bij InHolland georganiseerd met uiteenlopende thema's om kennis te delen."

Landelijke regelgeving blijft achter
Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog te weinig bekend is over duurzaamheid in de bouw wat betreft kosten en terugverdientijden. De landelijke overheid blijft achter met het opleggen en handhaven van regelgeving op dit gebied, waardoor er minder dwang is tot duurzaamheid in de bouw. Met als gevolg dat financiële afwegingen op korte termijn vaak de doorslag geven.

Onderzoek
Hogeschool InHolland heeft in opdracht van Paviljoen 2030 een onderzoek uitgevoerd naar bedrijven in de regio Alkmaar die koploper zijn op het gebied van duurzaam bouwen en het toepassen van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Door middel van interviews is de kennis- en opleidingsbehoefte van deze vernieuwende bedrijven in kaart gebracht. Ook is geïnventariseerd voor welke problemen en uitdagingen zij zich gesteld zien bij het uitvoeren van duurzame bouwprojecten anno 2010. Het onderzoek kunt u opvragen door u aan te melden bij het 'social network' www.paviljoen2030.nl.

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB