U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Energieprestatie van gebouwen

De nieuwe norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ (NEN 7120) is gepubliceerd. Deze norm, kortweg EPG genoemd, bevat de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Samen met deze norm heeft NEN twee hiermee samenhangende normen gepubliceerd: de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (NVN 7125, kortweg EMG) en de ventilatienorm NEN 8088.

De minister van Binnenlandse Zaken is voornemens de nieuwe normen per 1 januari 2012 aan te wijzen in de bouwregelgeving. Daarmee krijgt de markt voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe normen. Vanaf die datum zal het gebruik van deze normen verplicht zijn voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.
Energieprestatie van gebouwen
Tot 1 januari 2012 gelden de huidige normen. De nieuwe normen vervangen de bestaande energieprestatienormen voor woningen (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916). Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Schilmaatregelen
De EPG doet meer recht aan de bouwfysische werkelijkheid en de huidige specifieke omstandigheden in Nederland. Ook sluit de EPG beter aan bij de praktijkervaringen van de laatste jaren. Op basis van die ervaringen is een groot aantal uitgangspunten, formules en forfaitaire waarden (kengetallen)  in de EPG verbeterd ten opzichte van de huidige normen.

Hierdoor worden schilmaatregelen en installatiemaatregelen beter op hun werkelijke prestatie gewaardeerd. In de EPG worden ook technieken gewaardeerd zoals micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk) en geavanceerde ventilatiestystemen.

Met de EMG is er nu ook een uniforme bepalingsmethode voor de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor echter de huidige ISSO-richtlijnen gelden.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zorgt Agentschap NL voor communicatie en kennisoverdracht over de nieuwe normen naar marktpartijen, in afstemming met de partijen van het Lente-akkoord voor Energiebesparing in de Nieuwbouw.

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB