U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Bouwbeurzen vragen nieuw concept

V
akbeurzen zijn vanouds belangrijk als smeermiddel voor de handel. Op zo’n beurs leg je relaties, ontmoet je zakenpartners, deel je productkennis met vakgenoten en snuif je innovaties op. Als beursorganisaties het beursconcept actueel houden, blijven beurzen een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor ondernemers en vakmensen. Bouwbeurzen lijden anno 2012 een kwijnend bestaan. De kwakkelende bezoekerscijfers hebben niet alleen een conjuncturele, maar ook een structurele oorzaak. Bouwbeurzen staan te ver af van de bouwpraktijk en lopen het gevaar overbodig te worden.

Places to be

Het is allang niet meer zo, dat bouwprofessionals voor een vakbeurs de agenda vrij houden. In de behoefte aan vaknieuws wordt via allerlei media voorzien. Wat kan een vakbeurs nog toevoegen aan webportals, fora, ontbijtshows en productlanceringen? Voor leveranciers is er een scala aan mogelijkheden om de zakelijke band met afnemers te verstevigen. Vakbeurzen hebben alleen toegevoegde waarde, als zij iets doen dat andere media nalaten. Dan gaat het om persoonlijk contact, het bieden van overzicht en het creëren van unieke kansen. Daarvoor is meer nodig dan momenteel te zien is bij beurzen, die zijn opgebouwd met een traditioneel concept. Dat het bezoekersaantal van Building Holland 2012 een laagterecord laat zien, heeft niet alleen te maken met de recessie, maar ook met een structureel tekort in het beursconcept. Willen vakbeurzen  in de bouwsector meer aantrekkelijk worden, dan is actie geboden. Een totaal nieuw concept kan ertoe leiden dat beurzen weer gelden als ‘places to be’. 

Need and nice to know

Beursorganisaties hebben verstand van exposities, die als publiekstrekker fungeren. Van specifieke brancheontwikkelingen hebben zij minder of geen kaas gegeten. Daarvoor gaan ze doorgaans te rade bij de traditionele brancheorganisaties, die gezamenlijk een adviescommissie vormen. Beursplannen worden door de organisatie ter toetsing aan zo’n commissie voorgelegd. Brancheorganisaties zijn nauwelijks in staat de snelle ontwikkelingen in de eigen branche te volgen, laat staan te voorzien. Daardoor worden actuele marktontwikkelingen met grote vertraging in een beursconcept ten gelde gemaakt. Een vakbeurs komt  daardoor op afstand te staan van hetgeen zich in de bouwsector afspeelt. Terwijl de bouwsector bol staat van discussies over nieuwe verdienmodellen, borduren de vakbeurzen verder op een verouderd stramien. Het vakbeursfenomeen loopt ook averij op door de enorme verbrokkeling en fragmentatie. Het bouwproces is traditioneel gefragmenteerd, vakbeurzen versterken die verdeeldheid. Steeds meer wordt erkend dat een integrale aanpak het bouwproces versterkt. Het gaat in de toekomst vooral om de wijze waarop marktpartijen uit verschillende schakels van de bouwkolom integraal samenwerken aan een oplossing, waarmee opdrachtgevers en gebruikers van gebouwen worden ontzorgd. Een vakbeurs met toekomst maakt iets zichtbaar van deze oplossingen. Die oplossingen zijn klantgericht en vraaggestuurd. Dat vraagt dan ook om een structureel andere kijk op vakbeurzen. Het gaat dan niet meer om een expositie van technieken en producten, maar om een wervelende show van ontzorgende oplossingen en samenwerkingsgerichte processen. Bouwbeurzen van de toekomst zijn ontmoetingsplaatsen tussen vooruitstrevende opdrachtgevers en innovatieve aanbieders van totaaloplossingen. Als het beursconcept dan ook nog eens voorziet in kennis en competenties, die onmisbaar zijn voor toekomstig succes, komen vakbeurzen weer in het centrum van de belangstelling te staan. Dan bieden zij weer alles wat ‘need and nice to know’  is. Het voordeel van de huidige vakbeursmalaise is dat je bij de beurslocaties snel kunt parkeren, vlug door de beurshallen kunt rennen en zonder oponthoud weer terug kunt keren. Dat zal niet de bedoeling zijn van organisatoren van beurzen en evenementen. Als we doorgaan op de huidige wijze, loopt het aantal exposanten structureel terug en laten bezoekers het afweten. Wat er overblijft, is een ratjetoe aan stands en een restant aan niet-professionele bezoekers. Daar zit niemand op te wachten. Als beursorganisatoren dit tij willen keren, zullen zij de koers drastisch wijzigen. Dan komt er ruimte voor innovatieve beursconcepten, die een nuttige bijdrage leveren aan de noodzakelijke vernieuwing van de bouwsector.

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)
p.oskam@bouwkolom.org

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB