U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Impuls bouw seniorenwoningen nodig

Bijna de helft van de gemeenten weet niet wat hun voorraad seniorenwoningen is. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipso Facto, in opdracht van ANBO en het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder 122 gemeenten. Bovendien zegt maar liefst 56 procent van de gemeenten, van diegenen die wél zicht hebben op de verhouding tussen vraag en aanbod, dat er een tekort is aan seniorenwoningen. Hoewel aanzienlijk lager dan in vorige metingen - toen het percentage steeds rond de 80 procent lag - noemt ANBO het tekort nog altijd schikbarend hoog. “Iederéén is hier de dupe van. Als senioren niet kunnen doorstromen naar een seniorenwoning, dan blijven zij zitten in hun eengezinswoning. Starters en gezinnen wordt het doorstromen belet. De woningmarkt zit al op slot en zal zonder goede seniorenwoningen niet op gang komen”, zo reageert Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO. ANBO bepleit een stimuleringsregeling vanuit de gemeente om woningen aan te (laten) passen. Ook moeten gemeenten zich inspannen om meer levensloopbestendige woningen te realiseren, bij voorkeur in samenspraak met de doelgroep.
Tekorten
Het tekort aan woningen daalt, maar waarschijnlijk onvoldoende in het licht van de vergrijzing. In 1998 was er een tekort van 170.000 woningen, tegen een tekort van 140.000 in 2002 en 85.000 in 2009. De totale behoefte aan seniorenwoningen liep in 2010 al op tot 362.000 woningen; jaarlijks zouden er 36.000 tot 40.000 van dergelijke woningen bijgebouwd moeten worden. In het licht van de huidige nieuwbouwproductie een onhaalbare kaart. ANBO herhaalt dit onderzoek sinds 1998, elke vier jaar.
Gevraagd naar het aanbod aan woningen in 2020 in de eigen gemeente, zegt 65 procent van de gemeenten dat er een tekort zal zijn. De meeste gemeenten hebben echter (nog) geen zicht op de omvang daarvan. Den Haan: “We weten een aantal dingen: de bevolking vergrijst en de samenstelling van de huizenmarkt voldoet niet aan de eisen van toekomstige bewoners. Ook weten we dat de crisis in de bouw keihard toeslaat en dat er maar liefst 6,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg staat. De vraag en het aanbod matchen misschien niet overal, maar gemeenten zouden zich in ieder geval moeten inspannen om dit complex aan problemen op te lossen. Naast de bewoners zou ook de bouw enorm gebaat zijn bij goed gemeentelijk beleid om vraag en aanbod van seniorenwoningen op elkaar af te stemmen.” ANBO bepleit specifiek beleid, zodat het probleem niet langer versnipperd wordt bekeken. Het onderzoek dat Ipso Facto nu heeft uitgevoerd zal in ieder geval de opmaat moeten zijn naar het actieplan seniorenhuisvesting, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat opstellen in het eerste kwartaal van 2013.
Summiere voorraden
Behalve dat gemeenten onvoldoende zicht hebben op de woningvoorraad, melden zij die het wél weten slechts summiere voorraden. Bij 59 procent van de gemeenten die het aantal seniorenwoningen wel kent, ligt het percentage seniorenwoningen tussen de 1 en 10 procent. Bij iets meer dan een kwart van de gemeenten ligt dat percentage tussen de 10 en 20 procent. Om de vergrijzing het hoofd te bieden zou er een forse impuls gegeven moeten worden aan het aantal zogeheten senior proof woningen. Circa 50 procent van de totale nieuwbouw zou gericht moeten worden op levensloopbestendige woningen, zo bleek uit eerder onderzoek. ANBO gaat dan uit van zogeheten nultredenwoningen, die levensloopgeschikt zijn (bouwkundige criteria). Ook moet de woning voldoen aan omgevingscriteria: gelegen in de buurt van maatschappelijke voorzieningen en zorg- en welzijnsvoorzieningen en in een toegankelijke en veilige omgeving. Waddinxveen scoorde het slechtst tijdens het onderzoek, Groningen en Krimpen aan de IJssel het best.
Lees meer
 

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB