U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Publicatie spelregels en afspraken voor bouw zorgvastgoed

 

Een nieuwe publicatie van spelregels en afspraken voor de bouw van zorgvastgoed is op 21 november 2013 door de Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) uitgereikt aan Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg van Rabobank Internationaal. Dit document bevat definities, kosten en richtgetallen, die aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen in de bouw en in de zorg. Het is een vervolg op de nota’s die tot 2008 werden uitgebracht door het Bouwcollege, dat namens de overheid belast was met het toezicht op de zorgbouw. Na het afschaffen van de wettelijke regels kwamen deze nota’s te vervallen.

Deregulering
Zorginstellingen, ontwerpers en bouwers werden hierna zelf verantwoordelijk voor het vraaggericht realiseren van zorgvastgoed en droegen hierbij ook zelf de financiële risico’s. Dit resulteerde in een toename van innovatie, efficiency en klantgerichtheid. Anderzijds ontstonden er soms knelpunten die kunnen leiden tot vertraging, overschrijding en financieringsproblemen. Er bleek behoefte te bestaan aan gezamenlijke spelregels en actuele werkafspraken voor het bouwen in de zorg. Deze bouwproductie daalt volgens het CBS van 1 mld. naar 800 mln. euro per jaar.

AcvZ heeft dit probleem opgepakt door het opstellen van een nieuwe Bouwkostennota getiteld Handreiking Kengetallen Zorgvastgoed. Ook voor financiers en toezichthouders wordt hiermee het proces transparanter. Kostenramingen, ontwerptekeningen, bouwplanning komen sneller tot stand en kunnen beter worden bewaakt. De Handreiking is het eerste product van de Stichting AcvZ, een dit jaar opgericht onafhankelijk samenwerkingsverband van partijen betrokken bij het bouwen in de gezondheidszorg.
De voorzitter van AcvZ, Jan van der Kruis, oud-bestuurder van zorginstelling Dichterbij, kondigde bij de presentatie van de Handreiking verdere studies aan samen met het veld over het zorgvastgoed van de toekomst. Zo zal in 2014 een prijsvraag voor studenten worden georganiseerd.

Bouwkosten
De nieuwe cijfers van het AcvZ laten zien dat bij de bouw van ziekenhuizen de kosten in 2012 en 2013 structureel zijn gestegen. De algemene prijsindexering in de bouw leidt tot een stijging met ruim 2%. Bovendien veroorzaken nieuwe ontwikkelingen in de zorg extra kostenstijgingen. Technische vernieuwing in de operatiekamers, digitalisering van apparatuur, extra patiëntenservice verhogen de bouwkosten met 3%. Ziekenhuisgebouwen worden daarentegen niet groter. Meer éénbedskamers en vernieuwde behandelaccommodatie vragen meer vloeroppervlak, maar dit wordt gecompenseerd door verbeterde logistiek en een lagere beddencapaciteit.

Bij de huisvesting van patiënten in de caresectoren van verpleeghuizen, psychiatrie en instellingen voor verstandelijk gehandicapten doen zich in 2012 en 2013 geen specifieke of structurele kostenverhogingen voor. Hier zijn het vooral de regeringsplannen voor het scheiden van wonen en zorg, die onzekerheid en vertraging veroorzaken. Het wonen van de lichte patiëntencategorieën behoort dan niet meer tot de functie van zorginstellingen. Dit leidt tot grote verschuivingen in de huisvesting vooral bij verzorgingshuizen.

In reactie hierop bepleit het AcvZ in de Handreiking dat instellingen in de care overstappen naar het realiseren van vooral courante gebouwen in plaats van specifieke voorzieningen. Het wordt dan in de toekomst eenvoudiger om woningen binnen en buiten de zorg uit te wisselen. Ook voor deze gebouwen presenteert de Handreiking de actuele getallen voor oppervlakte en kosten.
Een meevaller voor de kosten in de gezondheidszorg is overigens dat ook in 2013 de aanbestedingen bij diverse individuele projecten gunstig zijn voor de opdrachtgever. De met aannemers en installateurs gecontracteerde prijzen blijven vaak meer dan 10% beneden het structurele prijsniveau. De meevallers variëren per project en per regio. Deze gunstige prijzen kunnen instellingen dan gebruiken voor kostenverlaging of uitbreiding van projecten.

De Handreiking Bouwkostennota is als volgt te bestellen en kost € 20,- per stuk (excl. btw, incl. administratie- en verzendkosten):

Bestel via deze website »

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Heeft u vragen over de inhoud of achtergrond van de Handreiking, of wilt u ondersteuning bij het toepassen ervan, neem dan contact op met Stichting AcvZ via:
06 10 64 52 90
info@stichtingacvz.nl

 

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB