U bent hier: Home > CIB Expertise > Actueel

Actueel

Kansen voor huisvesting senioren door corporaties nog onvoldoende benut

Match vraag en aanbod, maar ook inzicht in zoek- en keuzeproces belangrijk

De huurmarkt is in veel gebieden nog altijd gespannen. Berichten over tekorten aan met name voor senioren geschikte woningen zijn regelmatig in het nieuws. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy en Zuiver Marketing onder ruim 100 corporaties, dat ongeveer de helft van de corporaties zegt met leegstand te kampen en dan met name in voor senioren geschikte en/of gelabelde woningen. Ook niet zo gek gezien de ontwikkelingen in de markt en bij de doelgroep, onder andere als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Maar hoe hier nu mee om te gaan en optimaal op in te spelen in de toekomst?

Leegstand met name bij grote en stedelijke corporaties
Van de ondervraagde corporaties zegt ongeveer de helft te maken te hebben met leegstand. Het gaat hier om leegstand naast de zogenaamde frictieleegstand (leegstand bij mutatie van de woning).

Het leegstandpercentage ligt gemiddeld op 3,6%, wat op zich niet schrikbarend hoog is. Wel valt op dat corporaties in stedelijk gebied vaker te maken hebben met leegstand dan corporaties in landelijk gebied. Ook middelgrote en grote corporaties zeggen vaker te maken te hebben met leegstand dan kleinere corporaties.

Belangrijkste opgave: match tussen vraag en aanbod van woningen voor seniorendoelgroep
De leegstand waar corporaties mee te maken hebben concentreert zich rond één doelgroep, namelijk senioren. Corporaties verhuren vaak zorgvastgoed aan zorginstellingen en bijvoorbeeld aanleunwoningen via zorginstellingen. Deze instellingen hebben steeds vaker te maken met leegstand, als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Naast het ontwikkelen van nieuwe concepten in verzorgingstehuizen zou dit juist ook kansen moeten bieden voor (gelabelde) seniorenwoningen van de corporatie in het regulier bezit.

Het onderzoek laat echter zien dat corporaties ook problemen hebben met het verhuren van reguliere seniorenwoningen. Zowel in de sociale als vrije sector en dan met name bij appartementen zijn er problemen met de verhuurbaarheid. Veel bestaand bezit voldoet niet meer aan de eisen van de doelgroep qua grootte, ligging en uitrustingsniveau. De nieuwbouw die de afgelopen jaren gepleegd is, is voor een grote groep senioren bovendien te duur en biedt te weinig extra's ten opzichte van hun huidige woning. Ook voor corporaties geldt dat een meer conceptmatige denkwijze interessant kan zijn. Een concept is daarbij het geheel van de woning, voorzieningen in het complex en/of de buurt, dienstenpakket, zorgondersteuning en klantbejegening. De verschillende seniorendoelgroepen hebben ieder zo hun voorkeur voor wat betreft de invulling van genoemde elementen van een concept.

Daarnaast benodigd: inzicht in zoek- en keuzeproces klant
Ook op marketing- en communicatievlak kan nog een slag geslagen worden. Slechts één op de vijf corporaties zegt het marketing- en communicatiebeleid optimaal te hebben ingericht aan de hand van het zoek- en keuzeproces van klanten. Veelal ontbreekt het aan inzicht: wat 'triggert' senioren om over hun huidige woonsituatie na te gaan denken? Hoe gaan zij zich oriënteren op een nieuwe woning? Welke keuzecriteria zijn belangrijk? Welke mensen en organisaties spelen een rol in dit proces? Welke contactmomenten zijn er tussen de senior en de corporatie? Een gedetailleerd inzicht in het proces dat senioren doorlopen maakt het mogelijk de communicatie en dienstverlening beter hierop aan te laten sluiten.

U kunt HIER klikken om het volledige artikel op onze website te lezen.
U kunt HIER klikken om het volledige artikel in PDF te lezen.
U kunt HIER klikken om het volledige artikel in Word te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Corporaties
Veerle Forschelen-Janssen
Telefoon: 010-2066900
E-mail: forschelen@usp-mc.nl
Internet : www.usp-mc.nl

 

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB