U bent hier: Home > CIB Diensten > Expertise > Bouw & ICT

Bouw & ICT

Van oudsher is de bouw een traditionele branche waarin onderlinge afstemming en samenwerking vaak moeizaam verlopen. De architect draagt zorg voor het ontwerp van het gebouw die hij doormiddel van zijn tekeningen doorspeelt aan de verdere schakels in het traject. In de praktijk blijken deze tekeningen niet altijd even bruikbaar voor iedereen. Dit kan verschillende redenen hebben: de architect wil zijn artistieke vrijheid niet opgeven, ICT pakketten sluiten niet op elkaar aan of er is onvoldoende kennis over het andere bedrijf en haar ICT pakket. Hierdoor kunnen conversieproblemen opdoemen en het proces kenmerkt zich door verbrokkeling van de activiteiten en slechte onderlinge afstemming en communicatie. Is dit een herkenbare situatie?

ICT & organisatie
Het CIB helpt u graag bij het zetten van de benodigde stappen om uw organisatie en uw ICT systemen (beter) op elkaar af te stemmen. Voor het kunnen werken met en het behalen van voordeel uit uw ICT systemen dienen uw organisatie en uw ICT systeem optimaal op elkaar afgestemd te zijn.
 
Of het nu gaat om integratie van processen tussen verschillende afdelingen binnen uw organisatie of dat het gaat om gaan werken tussen verschillende schakels in de bouwkolom: in beide gevallen is het doel het beheersen van uw processen en het voorkomen / reduceren van faalkosten als gevolg van de slechte onderlinge afstemming en communicatie.
 
Om u te helpen bij het integreren van de processen van de verschillende afdelingen biedt het CIB voor alle schakels in de bouwkolom een drietal mogelijke diensten die u hierbij kunnen ondersteunen.
 
1.    De Quick-scan waarin uw informatiestromen en bedrijfsprocessen geanalyseerd en geoptimaliseerd worden. 
2.    De
 Pakketselectie waarin we u helpen het juiste pakket te kiezen voor uw behoeften en wensen. 
3.    We begeleiden u bij de
 implementatievan uw uiteindelijke ICT-pakket en zorgen dat alles naar wens. 
BIM (Bouw Informatie Model)
De oplossing om bovengenoemde verbrokkeling en faalkosten als gevolg van slechte afstemming en communicatie tussen de schakels in de bouwkolom tegen te gaan is het toepassen van BIM.
Het toepassen van BIM betekent veel meer dan alleen het implementeren van een software oplossing. BIM is een werkwijze die van invloed is op veel processen binnen uw organisatie en van invloed is op de manier van communiceren en samenwerken tussen partijen binnen de bouwkolom.
Het CIB heeft een BIM 0-meting ontwikkeld dieduidelijk maakt welke stappen u als organisatie zou moeten zetten om de investeringen in BIM op een goede manier tot zijn recht te laten komen.
Wilt u ook weten of uw organisatie voordeel heeft bij het overstappen op een integrale ICT-oplossing?
 
Neem dan contact op met het CIB via info@bouwkolom.org of 030 69 36 072.
 

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB