U bent hier: Home > CIB Expertise > CIB in de media > Column Piet M. Oskam

'Hoe Piet het ziet' - week 35

Innovatie met beide benen op de grond

Innovatie met beide benen op de grond        

Een stevige storm heeft huisgehouden. In de economie. De storm heeft de financiële sector gekraakt. De storm is overgeslagen naar andere hoeken en gaten van de economie en heeft ook de bouwsector niet onberoerd gelaten. De bouwsector staat bol van tradities en gewoonten, waardoor de branche een beperkte stormbestendigheid heeft. Iedere bouwondernemer die de stormbal heeft gehesen, is op zoek gegaan naar een nieuwe koers. Waar de oude koers niet tijdig werd bijgesteld, heeft het noodweer ook in de bouwsector de nodige ravages aangericht. Hoe kunnen we komen tot een aanpak, waarmee we nieuwe tijden met vertrouwen tegemoet kunnen zien? Een toekomstbestendig plan met een drietal fasen.

Verankeren in bedrijfsmissie

Het moet anders, beter en samen. Dat is in de achterliggende periode duidelijk geworden. Dat vraagt innovatie, niet in het minst van het bedrijfsproces. Zo’n businessinnovatie zet de boel drastisch op zijn kop. Komt dat wel gelegen, op het moment waarop het buiten stevig stormt? Dan komt een oud economisch inzicht van pas. Je kunt een crisis bestrijden met inzet van een andere crisis. Dat is in de medische sector niet onbekend. Het enige redmiddel voor bedrijven in moeilijkheden ligt in het luisteren naar de klant. Als we weten wat we voor wie doen, kunnen we ons daaraan optrekken. Als we dat niet meer weten, verdwijnen we in de mist. Veel bouwbedrijven doen alles voor iedereen. Zo’n zwalkend beleid levert de nodige aanvaringen op. Beter is het om een heldere koers uit te stippelen in de richting van een veilige haven. Zo’n koers dient verankerd te zijn in de bedrijfsmissie. Als de ondernemer een duidelijke keuze maakt en zorgt voor draagvlak bij management en medewerkers, is dat de eerste stap op weg naar een succesvol innovatietraject.

Verstrengelen in de strategie

Innovatie is niets anders dan ondernemen. Het begint met een inventief idee. Veel goede ideeën komen niet tot ontplooiing en komen in de beginfase ten val. Ondernemen is meer dan het hebben van een goed idee. Een goed idee verdient uitwerking in een slimme strategie en een veelbelovend plan. Een strategie is als een kompas, waarmee richting gegeven wordt naar de beoogde bestemming. In de bouwsector hebben veel ondernemingen een laag strategisch gehalte. De koersbepaling wordt beperkt door bezwarende omstandigheden, zoals de verwoestende zoektocht naar de laagste prijs. De vérstrekkende tentakels van het lage prijzenmonster roept bij veel bouwondernemers angstvisioenen op. Daardoor ontvalt hen bij voorbaat de moed om een andere, betere richting in te slaan. Ook al hebben zij weleens een goed idee, zij verstrengelen dat niet in de eigen strategie. Dat leidt tot niets. Innovatie is niet iets van hoogdravende mooi weer-ondernemers, die zich in beschermde omgeving met luchtfietserij bezig houden. Echte ondernemers zijn altijd met innovatie bezig. Zij zoeken altijd naar betere oplossingen, waarmee de eindgebruiker ontzorgd wordt.

Meebewegen op bedrijfsvloer

Een boeiende bedrijfsmissie en een aansprekende strategie zijn niet voldoende. Een vastgelopen tanker dient in beweging te komen, wil het doel worden bereikt. Zo is het ook in het leger. De generaal wijst de richting aan. De officieren stippelen de marsroute uit. Het leger trekt op. Dat stelt hoge eisen aan de kennis en de kunde van het management. Als er ergens beren en wolven op de weg zijn, dan is het op het terrein van het operationeel management. Als een ondernemer de goede koers voor ogen heeft, heeft hij het doel nog niet bereikt. Een sterke koersbepaling vraagt een flexibele uitwerking in de praktijk van alle dag. Er dienen zich tal van bezwaren en belemmeringen aan, waarmee de gekozen strategie op de proef wordt gesteld. Het is dan van belang om de teugels te laten vieren en steeds opnieuw aan te trekken. Op de weg van droom naar daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Wie daarop niet bedacht is, kan geen onderneming leiden. Strakke regie gaat gepaard met losse omgangsvormen op de werkvloer. Dan ontstaat de bedding, waarlangs de nieuw gekozen koers zich een weg kan banen.

Nadat donkere wolken zich hebben aangediend en we bedacht zijn op zwaar weer, geven nieuwe lichtpuntjes hoop voor de toekomst. Dat vraagt om innovatie met beide benen op de grond. Een nieuw businessplan omvat een drietal onmisbare fasen. De nieuwe koers dient verankerd te worden in de bedrijfsmissie. Dat vraagt verstrengeling daarvan in de strategie. Bij het uitstippelen daarvan kunnen we het best losjes meedeinen met de bewegingen op de bedrijfsvloer. Als deze innovatieve koers ons dichter bij de eindgebruiker brengt, ligt een veilige haven binnen ons bereik.

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist

p.oskam@bouwkolom.org

 

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB