U bent hier: Home > Het CIB > Profiel > Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstelling van de Stichting Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom is het bewerkstelligen dat integraal denken en werken bij bouwprojecten een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering van alle geledingen van de bedrijfskolom in de bouwsector. Het bevorderen van de duurzaamheid van bouwprocessen en bouwproducten en van maatschappelijk verantwoord gedrag van alle bij het bouwproces betrokken partijen staan daarbij centraal.
Verder wil de stichting bereiken dat er een betere afstemming komt van opeenvolgende werkzaamheden in de bouwkolom. Dit kan door een meer integrale benadering door alle betrokken partijen bij het bouwproces vanaf de ideeënfase tot de fase van amovatie en hergebruik. Verder beoogt de stichting optimalisatie van het recyclingproces in de bouwsector, het bevorderen van vitale architectuur, meer samenwerking in de bouwkolom en verbetering van het imago van de bouwsector.

Middelen
De Stichting Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom wil zijn doelstelling bereiken door: 

-Behartiging van de belangen van alle bij het bouwproces betrokken personen en bedrijven

-Onderzoek naar onder andere de verbetering van de efficiency en de effectiviteit van bouwactiviteiten door middel van integraal denken en werken in de bouwkolom

-Het ontwikkelen van producten en methodieken voor integraal denken en werken in de bouwkolom


-Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van opleiding, scholing en training


-Het verzamelen van documentatie en het geven van voorlichting


-Samenwerking met zoveel mogelijk partijen, die de doelstelling mede kunen realiseren


-Het initiëren en uitvoeren van projecten voor haalbaarheid en demonstratie


-Uitwisseling van ervaring tussen en binnen de verschillende geledingen in de bouwbranche 
 

-Het ontwikkelen en uitvoeren van kennisoverdracht binnen en buiten de bouwbranche


-Communicatie met externe doelgroepen

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB