U bent hier: Home > CIB Diensten > Projecten > IPC Trajecten

IPC Trajecten

Innovatie Prestatie Contracten 
De Innovatie Prestatie Contracten is een regeling van het Ministerie van Economische Zaken om innovatie in het MKB te stimuleren. Zo’n Innovatie Prestatie Contract (IPC) geeft deelnemende bedrijven de mogelijkheid een subsidie te verkrijgen ad € 30.000,- als 50% in de kosten van een bedrijfsspecifiek innovatieplan met een looptijd van 2 jaar.

Met het Innovatie Prestatie Contract (IPC) voeren tien tot twintig mkb-ers, onder begeleiding van een penvoerder (het CIB), hun eigen innovatieprojecten en samenwerkingsprojecten uit. Samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige innovatietraject centraal. Een aanvraag voor een IPC-project bestaat uit een overkoepelend plan van de penvoerder en de innovatieplannen van de IPC-deelnemers.

Als u als MKB-bedrijf in de bouw belangstelling heeft voor zo’n IPC-traject, helpt het CIB u graag bij de aanvraag. Het nieuwe IPC-budget voor 2011 wordt maandag 1 april 2011 opengesteld. Uiterlijk 29 april 2011 dient de aanvraag volledig te zijn ingediend. Een snelle en tijdige indiening is noodzakelijk.

De regeling in een notendop
-   Maximaal € 30.000 subsidie, 50% van de kosten. 
-   Kosten kunnen tot een maximum van 40% in de vorm van eigen uren (a € 60) worden gemaakt.
-   Een innovatie samen met een ander MKB bedrijf oppakken en realiseren. 
-   Een eigen bijdrage van € 950 voor het opstellen van de aanvraag. 
-   De innovaties moeten worden gedaan op het gebied van product, dienst of procesvernieuwing. 
-   Onder innovatie wordt verstaan significante vernieuwingen binnen uw eigen bedrijf.

Penvoerderschap
Indienen van een IPC kan enkel in groepsverband van 10 tot 20 ondernemingen onder aanvoerderschap van een penvoerder zoals het CIB. De penvoerder zorgt daarbij voor: 
-   Voorlichting over de regeling
-   begeleiding van het aanvraagproces;
-   indiening van de IPC-aanvraag;
-   ondersteuning gedurende 2 jaar bij de voortgangsrapportages en de financiële administratie;
-   en het organiseren van een halfjaarlijkse collectieve bijeenkomst.

Meer informatie over de IPC regeling kunt u vinden op de website van AgentschapNL, in de Brochure Innovatieprestatiecontracten 2011 en in de Presentatie IPC-bijeenkomsten voorjaar 2011.pdf

Het CIB voert het penvoerderschap van verschillende Innovatie Prestatie Contracten en heeft dus ruime ervaring hier mee. Een voorbeeld is de IPC Overijssel.

  

Meer weten over de Innovatie Prestatie Contract trajecten? 

Voor meer informatie over de Innovatie Prestatie Contracten kunt u contact opnemen met Eloi van Oostrom via 030 69 36 072 of e.vanoostrom@bouwkolom.org.

 

25 maart 2011 vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de IPC-regeling. U kunt zich aanmelden via: http://www.bouwkolom.org/agenda/12/102. 

 

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB