U bent hier: Home > CIB Expertise > CIB in de media > Persberichten

Persberichten

Bouwondernemers kunnen scoren op vijf herstelsporen

CIB gaat met brede coalitie de crisis te lijf

‘Het is tijd voor actie. Het helpt niet als we lijdzaam toezien op de teloorgang van de bouwsector. Alles draait nu om de vraag, of we ondernemerschap tonen,’ is de stellige overtuiging van Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). Vanuit die overtuiging heeft het CIB de aanzet gegeven voor de vorming van een brede coalitie van marktpartijen die zich actief inzetten voor het herstel van ondernemerschap in de bouwsector. In het door het CIB geïnitieerde brancheprogramma ‘Toekomst MKB Bouw’ wordt gewezen op een vijftal sporen van herstel, waarlangs ondernemers in de bouwkolom zich een weg naar de toekomst kunnen banen. Met de lancering van de brancheportal www.toekomstmkbbouw.nl is het startsein voor een ambitieus herstelprogramma gegeven.

Nieuwe weg inslaan

De gevolgen van de kredietcrisis en de recessie laten zich in de bouwsector volop gelden. De crisis is langdurig en diepgaand. De lange duur heeft te maken met het na-ijl-effect van de terugslag in de economie, waardoor het aantal bouwopgaven stagneert. De diepgang van de crisis heeft in de optiek van CIB-directeur Oskam een meer structurele oorzaak. ‘In de bouw zijn we het klantcontact kwijtgeraakt. Er is gebouwd, maar niet geïnvesteerd in klantrelaties. Er is niet gefocust, gesegmenteerd en vermarkt. Daar lopen we in onze branche nu keihard tegenaan.’ Met het brancheprogramma biedt het CIB met een groot aantal partners perspectief. Oskam: ‘De toekomst ligt open, als we nieuwe wegen inslaan. In het brancheprogramma wijzen wij op vijf sporen van herstel, waar het op aan komt. Het gaat weer om ondernemerschap. Om visie en strategie. Om klantgerichtheid. Om een praktische invulling van duurzaamheid en om nieuwe vormen van samenwerking in de bouwkolom. Om op die vijf herstelsporen te scoren, zijn nieuwe competenties nodig. Die komen je niet aanwaaien. Dat vraagt veel inspanning en inzet. Geen transitie zonder transparantie.’

In beweging brengen

Door het CIB wordt met veel succes gewerkt aan vernieuwing op bedrijfsniveau. Traditionele bouwers transformeren zich naar moderne vraaggestuurde ondernemingen. Dat de aanpak van het CIB succesvol is, blijkt uit het toegenomen weerstandsvermogen van ondernemingen, die met de nieuwe aanpak werken. ‘Een vraaggestuurde onderneming komt beter door de crisis. Investeringen in klantrelaties genereren nu opbrengsten.’ Oskam: ‘Uit onze adviespraktijk blijkt dat bouwondernemers het vaak op de verkeerde plekken zoeken. Ze zitten vast aan bestaande patronen en hanteren verouderde businessmodellen. Als je openstaat voor nieuwe kansen, kom je in beweging. Met het brancheprogramma levert het CIB een offensief, waarmee de defensieve houding overwonnen wordt. Het stemt droevig, als je steeds met tegenvallers te maken hebt. Het helpt enorm als je deze tegenvallers kunt omzetten in meevallers. Iedere ondernemer kan vaststellen hoe de crisis is ontstaan. Het gaat er nu om of we kunnen ontdekken hoe we de recessie achter ons kunnen laten. Met het brancheprogramma geeft het CIB met vele partners een stevige duw in de richting van toekomstig succes. Succes krijg je niet als je doorsukkelt, maar als je kiest voor vernieuwing. Succes is een keuze.’

Netwerk onder spanning

Het traditionele bouwproces heeft nooit warme relaties opgeleverd. Het door het CIB voorgestane bouwproces vraagt om een ander samenspel binnen de bouwkolom. In de optiek van CIB-directeur Oskam brengt dat de noodzaak van een nieuw netwerk mee. ‘Het oude netwerk brengt geen werk meer met zich mee. Dan raak je snel op elkaar uitgekeken. Dan wordt het tijd om nieuwe gezichten te zien.’ Met het brancheprogramma ‘Toekomst MKB Bouw’ brengt het CIB een nieuw netwerk op de been. Kenmerkend van de CIB-aanpak is de kolomoverstijgende benadering, waarbij alle schakels uit de bouwkolom actief betrokken zijn. Architecten, ingenieurs, opdrachtgevers, bouwers, installateurs en toeleveranciers zullen in nieuwe coalities aan nieuwe perspectieven werken. De daarvoor benodigde kennis van klantwensen en marktvragen wordt door het CIB met het brancheprogramma ‘Toekomst MKB Bouw’ zichtbaar gemaakt. Oskam: ‘Het gaat ons niet om duurzaamheid in enge zin, maar om duurzaamheid in de zin van continuïteit. Het gaat erom dat de bouwsector zich optrekt aan nieuwe perspectieven. Dat vraagt vernieuwing op veel fronten. Het komt er eigenlijk op neer dat veel ondernemers zichzelf moeten hervinden en hun onderneming opnieuw uitvinden.’ Het brancheprogramma ‘Toekomst MKB Bouw’ wordt gedragen door een brede coalitie van marktpartijen, waaraan onder meer wordt deelgenomen door Itannex met Autodesk en Revit, Rabobank met nieuwe financieringsmogelijkheden, Schüco met intelligente bouwdelen, Infodesk met regelingen voor de afbouw, Deputy IT met veelbelovende webtoepassingen en vele andere partijen, die zich nauw betrokken weten bij ontwikkelingen in de bouwsector. Eisma Bouwmedia ondersteunt het brancheprogramma als mediapartner. Ook de Aannemersfederatie Bouw en Infra heeft zich achter dit initiatief geschaard.

 

 

Met het brancheprogramma ‘Toekomst MKB Bouw’ wordt door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) een actieve impuls gegeven aan het herstel van de bouwsector. He brancheprogramma omvat een scala van activiteiten op een vijftal herstelsporen, gericht op ondernemerschap, visie en strategie, klantgerichtheid, duurzaamheid en samenwerking in de bouwkolom. In het najaar van 2011 wordt een vijftal regionale manifestaties gehouden, waarin de vijf herstelsporen op themapleinen worden uitgewerkt. Aan het brancheprogramma wordt meegewerkt door een groot aantal marktpartijen, die toekomstgerichte oplossingen bieden aan ondernemers in de bouwkolom. De regionale manifestaties zijn na aanmelding toegankelijk vanaf 13.30 uur en worden om 18.30 uur afgerond. Als u wilt werken aan een nieuwe toekomst in de bouwsector, dan kunt u zich als bezoeker aanmelden via www.toekomstmkbbouw.nl. De manifestaties worden gehouden op een vijftal plaatsen en data die hieronder zijn vermeld.

 

Noord-Oost Nederland                14 september 2011           Apeldoorn

Noord-West Nederland               12 oktober 2011                 Amsterdam

Zuid-Oost Nederland                   2 november 2011               Eindhoven

Midden-Oost Nederland              16 november 2011            Enschede

Zuid-West Nederland                   30 november 2011            Rotterdam

 

 

Foto-bijschrift

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB): ‘Het oude netwerk brengt geen werk meer met zich mee. Dan raak je op elkaar uitgekeken. Binnen het brancheprogramma ‘Toekomst MKB Bouw’ werken ondernemers in de bouwsector aan een nieuw netwerk.’

________________________________________________________________

Noot voor de redactie

Meer informatie is te verkrijgen bij het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), contactpersoon Piet M. Oskam, directeur, telefoon 030 – 69 36 072 of

06 – 510 101 75 of per e-mail p.oskam@bouwkolom.org.

Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist is een invloedrijk expertisecentrum met een snel groeiend netwerk, dat wordt benut door meer dan 1000 innovatieve marktpartijen uit de gehele bouwkolom. Meer informatie is te vinden op www.bouwkolom.org.

 
 
© Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom 2011DisclaimerStatutenDesign by CIB