Algemene voorwaarden

 1. Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
 2. De overeenkomst gaat in op de dag van ontvangst betaling en is minimaal 1 jaar geldig.
 3. De deelnemer van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom heeft jaarlijks minimaal recht op het basispakket.
 4. Naast dit dienstenpakket biedt het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom een aantal aanvullende diensten die exclusief voor haar deelnemers beschikbaar zijn. De bij de aanvullende diensten behorende voorwaarden vallen altijd onder de voorwaarden van het deelnemerschap van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom .
 5. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom behoudt het recht om het deelnemerschap in te trekken in geval van tegenstrijdig handelen met de doelstellingen en het gedachte goed van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom en / of haar aanvullende diensten.
 7. Het beëindigen van het deelnemerschap dienst altijd schriftelijk te gebeuren, en dient minimaal 2 maanden voor het eind van het loopjaar bij het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom bekend te zijn.
 8. Alle rechten met betrekking tot het intellectueel eigendom van producten en diensten blijven te allen tijde eigendom van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom .
 9. Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom garandeert vertrouwelijkheid met betrekking tot bedrijfsgevoelige informatie en zal deze nooit beschikbaar stellen aan derden zonder uw toestemming.
 10. Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom behoudt het recht om de jaarlijkse deelnemersbijdragen voor het basisdienstenpakket en/ of aanvullende diensten aan te passen aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud, conform de index van het CBS.
 11. Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom behoudt het recht om wijzigingen in het basisdienstenpakket toe te passen.
 12. Door het invullen van een aanmeldformulier ten behoeve van deelname aan een project geinitieerd door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom, gaat u akkoord met de betalingsverplichting hiervan.